Korleiinga

Styret 2022-2023

Leiar: Jon-Arve Trandal, (1år)
           Mobil: 97176589     Klikk for å sende e-post  til leiaren  

Styremedlemer:
Magne Holsvik, vald for 2 år i 2022
Trond Barstad, vald for 2 år i 2022
May-Britt Aam Hamre, vald for 2 år i 2022
Sidsel Otnes, vald for 2 år i 2021
Reidun Vikbakk, vald for 2 år i 2021
Jon-Arve Trandal, vald for 2 år i 2021

Leiar: Jon-Arve Trandal, vald for 1 år i 2022
 
(Val v/valnemnda. Presentert ved: leiar Maj Britt Aam Hamre Følgjande står for val: Leiar- eitt år. Tre styremedlemmer - to år. To varamedlemmer- eitt år, to revisorar –eitt år, ein ekstra medlem(korrepresentant) i valnemnda- eitt år.)
Varamedlemer:
Anita Steinsgård, vald for 1 år i 2022
Eli Eide Årevik, vald for 1 år i 2022
Revisorar:
Klaus Iversen, vald for 1 år i 2022
Torstein Hagen, vald for 1 år i 2022
Kor-representant i valmenda:
Marita Bødal Nybakkk, vald for 1 år i 2022