Sponsorar/samarbeidspartnarar

Hjarteleg takk til Dei  som vi no har støtte frå ! 
 

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE
er den største banken i Sogn og Fjordane, og har også kontor i Bergen.
Sparebanken Sogn og Fjordane har som visjon å vere ei drivkraft for fylket. Gjennom god rådgjeving, tilføring av kapital til sunne prosjekt for næringslivet og folk flest, skal banken oppfylle visjonen. Banken har eit breitt kulturelt engasjement og ser verdien av kulturelle bidrag i vid forstand, for at lokalsamfunna skal utvikle seg. Banken er sponsor for dei fleste store kulturarrangementa i fylket. Av overskotet for 2018 er det sett av 158,1 mill. kroner til utbytte og gåver. Ein del av dette skal understøtte det frivillige lagsarbeidet. Stikkord for vårt bidrag er mangfald, trivsel og nyskaping.
 
BERG-HANSEN
er partner med et av verdens største reisebyråer, Carlson Wagonlit Travel (CWT). CWT er representert i 150 land med over 3000 byråer. For Berg-Hansens kunder betyr dette blant annet lokal tilstedeværelse og tilgang til gunstige priser i hele verden.

Coop Prix 
er ei lågpriskjede for daglegvarer som er ått og driven av Coop. Butikkjeda har til saman over 300 butikkar spreidde over heile landet, og vår sponsor er Coop Prix i Selje. 
Sunnivakoret er takknemleg for at våre sponsorar gir bidrag til det økonomiske grunnlaget vi treng for å kunne halde øvingar, konsertar etc., og slik utvikle og styrke musikk- og kulturlivet i regionen.

Ta kontakt dersom DU ynskjer å støtte koret!