Sponsorar/samarbeidspartnarar

Hjarteleg takk til Dei  som vi no har støtte frå ! 
 

ØkonomiConsult as held til i Syvde, Vanylven kommune. Vi har medarbeidarar med mange års erfaring og solid kompetanse innafor rekneskap, skatt og avgift.Tre av medarbeidarane er autoriserte regnskapsførarar. Vi står til teneste for eit aktivt næringsliv., og tek oss av rekneskap, budsjett, lønn, fakturering, purring, remittering og årsoppgjer. Vi hjelper til med protokollarbeid og kontakt med kundar, leverandørar og offentlege instansar. Velkomen til oss !
GLOBE TRAVELLER(GT)
workshops - teambuilding - kommunikasjon og ledelse
Hovudkonseptet for GT har fått namnet KULTURMIX. GT er aktivt med opplegg for kurs og seminar i norden, men produsere også innhald og opplegg for spesial-sydde kurs utanfor.norden der kulturelle forskjellar spelar ei sentral rolle. Det meste er knytta opp mot musikk, sang og dans, og tilpassa det utgangspunkt og preferansar som deltakarane måtte ha.
Berg-Hansen er partner med et av verdens største reisebyråer, Carlson Wagonlit Travel (CWT). CWT er representert i 150 land med over 3000 byråer. For Berg-Hansens kunder betyr dette blant annet lokal tilstedeværelse og tilgang til gunstige priser i hele verden.
Coop Prix er ei lågpriskjede for daglegvarer som er ått og driven av Coop. Butikkjeda har til saman over 300 butikkar spreidde over heile landet, og vår sponsor er Coop Prix i Selje. 
Sunnivakoret er takknemleg for at våre sponsorar gir bidrag til det økonomiske grunnlaget vi treng for å kunne halde øvingar, konsertar etc., og slik utvikle og styrke musikk- og kulturlivet i regionen.

Ta kontakt dersom DU ynskjer å støtte koret!