Sponsorar/samarbeidspartnarar

Hjarteleg takk til Dei  som vi no har støtte frå ! 
 

Våren 2021 ble Sunnivakoret tildelt 100 000 fra Sparebankstiftelsen i Sparebanken Vest. 
Disse midlene kjem godt med når vi har ikkje har hatt drift i koret på nesten to år. 
Tildelingsdiplom Sp.Vest Korona (1).pdf
click to download
BERG-HANSEN
er partner med et av verdens største reisebyråer, Carlson Wagonlit Travel (CWT). CWT er representert i 150 land med over 3000 byråer. For Berg-Hansens kunder betyr dette blant annet lokal tilstedeværelse og tilgang til gunstige priser i hele verden.

Coop Prix 
er ei lågpriskjede for daglegvarer som er ått og driven av Coop. Butikkjeda har til saman over 300 butikkar spreidde over heile landet, og vår sponsor er Coop Prix i Selje. 
Mowi
Mowi driver virksomhet i 25 land. De har aktivitet langs hele kysten fra Flekkefjord i sør til Kvænangen i nord. Mowi ønsker å støtte opp om lokalsamfunnene hvor de har aktivitet. Derfor har de i en årrekke støttet ulike tiltak langs kysten i hele landet. Mowi heier på aktivitet og tiltak i regi av frivillige som bidrar til å gjøre lokalsamfunnene enda bedre. 
Vanylven kommune
Sunnivakoret er takknemleg for at våre sponsorar gir bidrag til det økonomiske grunnlaget vi treng for å kunne halde øvingar, konsertar etc., og slik utvikle og styrke musikk- og kulturlivet i regionen.

Ta kontakt dersom DU ynskjer å støtte koret!