Korleiinga

Leiar: Jon-Arve Trandal, (1år)
           Mobil: 97176589     Klikk for å sende e-post  til leiaren  

Styremedlemer:
Jon-Arve Trandal, Selje, ( 2 år)
Randi Kjøde, Selje, (2 år)
Sidsel Otnes, Selje, (2 år)
Ola Steinsvik, Volda, (1 år)
Paula Sandnes, Selje (1 år)

Kasserar: Magne Holsvik, Syvde
Nestleiar:
Sekretær:

1. varamedlem: Ingri Hagen, Vågsøy (1 år)
2. varamedlem: Trond Barstad, Fiskå, (1 år)
Korrrepresentant i valnemnda: Dagrunn Bøstrand, Selje, (1 år)

Revisorar:
Steinar Arne Nordal og Klaus Iversen, (1 år)