Korleiinga

Leiar: Jon-Arve Trandal, (1år)
           Mobil: 97176589     Klikk for å sende e-post  til leiaren  

Styremedlemer:

Styreleiar: Jon Arve Trandal, vald for 1 år i 2021
Styremedlemmar:
Paula Sandnes, vald for 2 år i 2020
Magne Holsvik, vald for 2 år i 2020
Ola Steinsvik, vald for 2 år i 2020
Sidsel Otnes, vald for 2 år i 2021
Reidunn Vikebakk, vald for 2 år i 2021
1.varamedlem: Maj Britt Aam Hamre, vald for 1 år i 2021
2.varamedlem: Trond Barstad, vald for 1 år i 2021
Korrepr. i valnemda: Kjellaug Hove Venøy, vald for 1 år i 2021
 
(Val v/valnemnda. Presentert ved: leiar Maj Britt Aam Hamre Følgjande står for val: Leiar- eitt år. Tre styremedlemmer - to år. To varamedlemmer- eitt år, to revisorar –eitt år, ein ekstra medlem(korrepresentant) i valnemnda- eitt år.)